• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Urzędu Skarbowego w Wadowicach
Składaj deklaracje podatkowe przez internet
www.e-deklaracje.gov.pl
Szybko, łatwo, bezpiecznie.

Zaproszenie na szkolenie

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach serdecznie zaprasza podatników do wzięcia udziału w otwartych i bezpłatnych szkoleniach w zakresie
             
PORTALU PODATKOWEGO i systemu E-DEKLARACJE, które odbędą się w dniach:

1 października 2014 r.  godzina 10.00.

5 listopada 2014 r. godzina 10.30.

3 grudnia 2014 r. godzina 10.30

 

Szkolenia prowadzone będą przez pracownika tut. Urzędu w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Legionów 22 w Wadowicach w pokoju 204 na II PIĘTRZE.

 

 

 

 

Więcej kontroli kas fiskalnych w gastronomii

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich m. in:

  1. Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  2. Wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony.

  3. W przypadku awarii kasy podstawowej stosowanie kasy rezerwowej. W sytuacji gdy jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.

Szczegółowe obowiązki określają przepisy art. 111 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

Wobec stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu podstawowych obowiązków fiskalnych wśród podmiotów z branży gastronomicznej małopolska administracja podatkowa zintensyfikowała działania w zakresie prawidłowego ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, w tym kontrole. Działania administracji podatkowej nastawione są na zdyscyplinowanie w powyższym zakresie wszystkich podmiotów z branży.

Wobec podatników, którzy nie wypełniają należycie obowiązków ustawowych, stosowane są także sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego, w szczególności w postaci nakładania grzywien w formie mandatów karnych.

 

Niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania całości lub części obrotu i kwot podatku przy pomocy kasy rejestrującej wpływa nie tylko na zaniżenie odprowadzanego do budżetu państwa podatku, ale także na wysokość i formę płaconego przez podatnika podatku dochodowego.  

Więcej…
 

Zmiana organizacji obsługi kasowej  w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach uprzejmie informuje, że od dnia 1 października 2014 r. nastąpi zmiana organizacji obsługi kasowej realizowanej w siedzibie Urzędu Skarbowego  w Wadowicach. Od tego dnia powyższe zadanie będzie realizował specjalistyczny podmiot zewnętrzny – BANK SPÓŁDZIELCZY  W CHRZANOWIE.

 

Przedmiotowa zmiana podyktowana jest koniecznością optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów, co mamy nadzieję wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez tutejszy urząd usług, szczególnie w zakresie obsługi bezpośredniej. W związku ze wskazaną zmianą organizacyjną, klienci korzystający z gotówkowej formy rozliczeń, nadal będą mogli z niej korzystać, na zasadach zbliżonych do dotychczasowych.

 

Więcej…
 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ( Centralny Rejestr Podmiotów- Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestracj1)ę w wysokości 195 zł. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

    1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

a)      ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

b)      z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi  z przepisów podatkowych;

    2 .weryfikacji danych , o których mowa w pkt 1, oraz porównania ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13  października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 2012r. poz. 1314 oraz z 2013r. poz. 2), objęte są tajemnica skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej ( NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów

 

Informacje dla rolników

Email

Informacje dla rolników.


ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT PRZEZ ROLNIKÓW

Więcej…
 


Strona 1 z 5

LINKI

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Gościmy teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości