• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Urzędu Skarbowego w Wadowicach
Składaj deklaracje podatkowe przez internet
www.e-deklaracje.gov.pl
Szybko, łatwo, bezpiecznie.

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ( Centralny Rejestr Podmiotów- Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestracj1)ę w wysokości 195 zł. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

    1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

a)      ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

b)      z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi  z przepisów podatkowych;

    2 .weryfikacji danych , o których mowa w pkt 1, oraz porównania ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13  października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 2012r. poz. 1314 oraz z 2013r. poz. 2), objęte są tajemnica skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej ( NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów

 

Informacje dla rolników

Email

Informacje dla rolników.


ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT PRZEZ ROLNIKÓW

Więcej…
 

 

PIT za 2013 ROK PRZEZ INTERNET

Do Urzędu Skarbowego w Wadowicach wpłynęło 48.229 szt. PIT-37 za rok 2013, w tym 20.787 szt. przez internet (43,10%).


Ilość zeznań PIT-37 złożonych przez internet za lata 2008 - 2013 :
Za 2008 rok -       132szt.   ( 0,28% łącznej ilości złożonych PIT-37 )
Za 2009 rok -       982szt.   ( 2,05%  łącznej ilości złożonych PIT-37)
Za 2010 rok -    2.945szt.  ( 6,07% łącznej ilości złożonych PIT-37)
Za 2011 rok -    8.225szt.  ( 16,73% łącznej ilości złożonych PIT-37)
Za 2012 rok -  14.877szt.  ( 30,27% łącznej ilości złożonych PIT-37)
Za 2013 rok -  20.787szt.  ( 43,10% łącznej ilości złożonych PIT-37)

 


WYSYŁANIE  DEKLARACJI  PODATKOWEJ  PRZEZ  INTERNET

JEST  BEZPIECZNYM, NAJPROSTSZYM  I  NAJSZYBSZYM  SPOSOBEM  ZŁOŻENIA

ZEZNANIA  ROCZNEGO.


Korzyści:

- oszczędność czasu

- szybszy zwrot nadpłaty podatku


 


 

 

01.04.2014r.

Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.


Broszura Ministerstwa Finansów.

  

 

 

 

 


 

List Otwarty Ministra Finansów do płatników

 

W załączeniu publikujemy list otwarty Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka do płatników.

Pobierz list

 

 


 

 


Strona 1 z 5

LINKI

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Gościmy teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości