• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Urzędu Skarbowego w Wadowicach
Składaj deklaracje podatkowe przez internet
www.e-deklaracje.gov.pl
Szybko, łatwo, bezpiecznie.

Akcja Weź paragon

Email

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach informuje, że w okresie wakacyjnym na terenie całego kraju zostały wzmożone działania służb skarbowych związane z całorocznym zadaniem „Weź Paragon” koordynowanym przez Ministerstwo Finansów. Również pracownicy Urzędu Skarbowego w Wadowicach zostali włączeni do czynności sprawdzających sposób wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązku ewidencjonowania transakcji na kasach fiskalnych.

Czynności są przeprowadzane nie tylko w godzinach pracy Urzędu, ale również poza godzinami urzędowania, w tym też w dni wolne od pracy czyli soboty i niedziele.

Założeniem akcji jest sprawdzenie wywiązywania się przez podatników z obowiązków dotyczących ewidencjonowania obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących prawidłowość wydawania paragonów, a także działania o charakterze prewencyjnym, informacyjnym i edukacyjnym.

Głównym celem prowadzonych czynności oprócz efektu fiskalnego jest wsparcie tych podatników, którzy prowadzą swą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, płacąc należne podatki i nie mają szans konkurować z tymi którzy tego nie robią i stanowią dla nich nieuczciwą konkurencję. Takie prewencyjne działania znacząco ograniczają szarą strefę oraz nieuczciwą konkurencję. Pomagają we wprowadzeniu pewnego ładu oraz przyczyniają się do zapewnienia równych warunków funkcjonowania dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Przypominamy, że biorąc paragon:
· Ułatwiasz sobie złożenie reklamacji,
· Wspierasz uczciwą konkurencję,
· Masz możliwość kontroli przeprowadzonej transakcji,
· Masz możliwość porównania cen,· Zmniejszasz „szarą strefę”,
· Masz pewność, że zapłacony przez Ciebie podatek, zostanie odprowadzony do budżetu Państwa.

 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ( Centralny Rejestr Podmiotów- Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestracj1)ę w wysokości 195 zł. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

    1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

a)      ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

b)      z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi  z przepisów podatkowych;

    2 .weryfikacji danych , o których mowa w pkt 1, oraz porównania ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13  października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 2012r. poz. 1314 oraz z 2013r. poz. 2), objęte są tajemnica skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej ( NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów

 

Informacje dla rolników

Email

Informacje dla rolników.


ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT PRZEZ ROLNIKÓW

Więcej…
 

 

PIT za 2013 ROK PRZEZ INTERNET

Do Urzędu Skarbowego w Wadowicach wpłynęło 48.229 szt. PIT-37 za rok 2013, w tym 20.787 szt. przez internet (43,10%).


Ilość zeznań PIT-37 złożonych przez internet za lata 2008 - 2013 :
Za 2008 rok -       132szt.   ( 0,28% łącznej ilości złożonych PIT-37 )
Za 2009 rok -       982szt.   ( 2,05%  łącznej ilości złożonych PIT-37)
Za 2010 rok -    2.945szt.  ( 6,07% łącznej ilości złożonych PIT-37)
Za 2011 rok -    8.225szt.  ( 16,73% łącznej ilości złożonych PIT-37)
Za 2012 rok -  14.877szt.  ( 30,27% łącznej ilości złożonych PIT-37)
Za 2013 rok -  20.787szt.  ( 43,10% łącznej ilości złożonych PIT-37)

 


WYSYŁANIE  DEKLARACJI  PODATKOWEJ  PRZEZ  INTERNET

JEST  BEZPIECZNYM, NAJPROSTSZYM  I  NAJSZYBSZYM  SPOSOBEM  ZŁOŻENIA

ZEZNANIA  ROCZNEGO.


Korzyści:

- oszczędność czasu

- szybszy zwrot nadpłaty podatku


 


 

 

01.04.2014r.

Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.


Broszura Ministerstwa Finansów.

  

 

 

 


Strona 1 z 5

LINKI

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Gościmy teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości